เพื่อที่จะใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Adobe Flash Playerเสียก่อน
Audio Cutter Pro
Audio Cutter Pro
It’s a free online application that can be used to edit multiple audio fragments simultaneously. The app features waveform zooming.
Waveform zooming
Waveform zooming
Waveform zooming feature allows you to cut audio tracks precisely and makes it easy to handle long tracks.
Multiple intervals support
Multiple intervals support
With Audio Cutter Pro, you can cut out multiple portions of a long audio track.
All file formats
All file formats
Our app supports over 300 different formats. We add new formats and codecs regularly.
Create iPhone ringtones
Create iPhone ringtones
You can create a ringtone for your iPhone with the app: the output file will be 40 seconds long and will be saved in m4r format.
Fade in and Fade out
Fade in and Fade out
Our app can be used to make an audio track fade in and out smoothly. This is useful when making a phone ringtone.
Secure audio editing
Secure audio editing
Your files are automatically deleted from our servers a few hours after you are done working with them. Nobody has access to them except you.
Absolutely free
Absolutely free
All features are available free of charge. It is a full version and there are no hidden payments, demo versions, or limitations.
English
Português
Italiano
Español
Deutsch
Français
Русский
Polski
Türkçe
日本語
한국어
简体中文
繁體中文
tiếng Việt
ภาษาไทย
Bahasa Indonesia
กรุณาให้สิทธิ์ Audio Cutter Pro ทำงานกับ Google Drive ของคุณ
บันทึกไปยัง
Google Drive Dropbox
Saving to Google Drive: 0%
ไฟล์ถูกบันทึกไปยัง Google Drive